Wandel ook de poëzieroute

Download
de app
Koop
het boekje
Volg
op Facebook
Naar links Naar rechts

Tsjêbbe
Hettinga

Styx

25 Nederlandse vertaling

Styx

Over de Styx ben je uitgezeild in een sloep vol slangen,
Met je ziel als zeil in een reusachtige sneeuwjacht.
Zowel het leven als de dood hebben zo hun gezangen.

Een slang rood van zinnelijke dwang en
Een slang blauw van leven dat om wordt gebracht.
Over de Styx ben je uitgezeild in een sloep vol slangen.

Hoe hard poogde de jungle jou alleen te vangen?
Wanneer hoorde je hese hart in jazz de ritmische klacht?
Zowel het leven als de dood hebben zo hun gezangen.

Verman je: vragen heeft geen zin, dat is voor de bangen,
Een lafaard, een kind dat, te jong, een haven verwacht.
Over de Styx ben je uitgezeild in een sloep vol slangen.

November, nu; op je steen gezeten zit ik lang en
Rook, zicht op zee en lege ogen, en denk wat ik dacht:
Zowel het leven als de dood hebben zo hun gezangen.

In je huis vertelt je vrouw – o witte wangen –
Van je laatste woorden: ‘Heb je mijn schoenen gebracht?’
Over de Styx ben je uitgezeild in een sloep vol slangen.
Zowel het leven als de dood hebben zo hun gezangen.

Vertaling Benno Barnard
(in: Evening Equinox, Bornmeer, Gorrdijk 2012.)

Tsjêbbe Hettinga (Burchwerd, 1949 – Leeuwarden, 2013) begon zijn dichterscarrière met eenvoudige, romantische natuurlyriek en kwam daarna met poëzie die steeds krachtiger en retorischer van karakter werd. Het klankrijke en muzikale Fries dat door hem werd gebezigd, wist hij op een natuurlijke wijze te koppelen aan werelden die dichtbij, maar ook ver weg kunnen zijn. In zijn in 2001 met de Gysbert Japicxprijs (de hoogste Friese literaire onderscheiding) bekroonde meesterwerk Fan oer see en fierder beschrijft hij een eigen odyssee vanuit het perspectief van een Grieks eiland. Hij is, mede door zijn geheel eigen wijze van voordragen, uitgegroeid tot één van de bekendste Friese dichters buiten Friesland.

Vanaf zijn voordracht op de Frankfurter Buchmesse in 1993, was hij regelmatig te zien en te horen op verscheidene festivals in binnen- en buitenland. Zijn werk, dat aansluit bij dat van schrijvers als Dylan Thomas en Walt Whitman, is vertaald in het Nederlands, Engels en Duits. De dichter studeerde Fries in Groningen, en woonde daarna weer jaren in Leeuwarden, waar hij ook regelmatig optrad als saxofonist.

Tap

Tik hier om de interactieve
kaart te activeren

 

De dichters


Colofon
steen

Colofon
Colofon 0

Albertina
Soepboer

Bus 54
Bus 54 1

Eddy
Evenhuis

Eindstation
Eindstation 2

Anne
Vegter

De middelen
De middelen 3

Remco
Campert

Ik wil wel
Ik wil wel 4

Pieter
Boskma

Het hoogste lied
Het hoogste lied 5

I.S.
Turgenev

uit: onderweg
uit: onderweg 6

Fedde
Schurer

Lit dan krûpe dat net gean doar
Lit dan krûpe dat net gean doar 7

W.F.
Hermans

Doodlopende straat
Doodlopende straat 8

Simon
Vestdijk

Kwijnende liefde
Kwijnende liefde 9

Piet
Paaltjens

XCVI
XCVI 10

Willem
Abma

Stêd
Stêd 11

Gerard
Reve

Boetpsalm
Boetpsalm 12

Rutger
Kopland

Een steen in Leeuwarden
Een steen in Leeuwarden 13

Obe
Postma

Prinsetún
Prinsetún 14

Martin
Veltman

Villanelle
Villanelle 15

Ester Naomi
Perquin

16

D. A.
Tamminga

Aed Levwerd
Aed Levwerd 17

C.
Buddingh

Blauwbilgorgel
Blauwbilgorgel 18

Judith
Herzberg

Planetarium te Franeker
Planetarium te Franeker 19

Michaël
Zeeman

Misericordia
Misericordia 20

Piter Jelles
Troelstra

Yn kringen leit it libben om ús hinne
Yn kringen leit it libben om ús hinne 21

Jean Pierre
Rawie

Spanjaardslaan
Spanjaardslaan 22

M.
Vasalis

Sub Finem
Sub Finem 23

Anne
Feddema

Selfportret
Selfportret 24

Tsjêbbe
Hettinga

Styx
Styx 25

Jan
Arends

Ik wil alleen maar weten wie ik ben
Ik wil alleen maar weten wie ik ben 26

Tiny
Mulder

Wurden
Wurden 27

Ed
Hoornik

Friesland
Friesland 28

Jan Jacob
Slauerhoff

Het einde
Het einde 29

Bertus
Aafjes

Schaatsenrijders
Schaatsenrijders 30

Theun
de Vries

Tiidspreuk
Tiidspreuk 31

Arjan
Hut

Pace et Justitia
Pace et Justitia 32

Leonard
Nolens

Bres
Bres 33

Sikke
Doele

Autosoasiologysk
Autosoasiologysk 34

Remco
Ekkers

Eerste woord
Eerste woord 35

Baukje
Wytsma

Ljouwert
Ljouwert 36

C.O.
Jellema

Notitie bij een Friese kerkmuur
Notitie bij een Friese kerkmuur 37

Kees
't Hart

Groet aan Leeuwarden
Groet aan Leeuwarden 38

Willem
Hussem

Zet het blauw
Zet het blauw 39

Tsead
Bruinja

It sizze oant it net mear jildt
It sizze oant it net mear jildt 40

Gerrit
Komrij

De dichter des vaderlands spreekt
De dichter des vaderlands spreekt 41

Koos
Hagen

De gelukkige klas
De gelukkige klas 42

Driek
van Wissen

Leerweg
Leerweg 43

Laozi

Tao Te Ching
Tao Te Ching 44

Martin
Bril

Kunst
Kunst 45

Nicolaas
Matsier

God van de drempel
God van de drempel 46

Atze
van Wieren

Dorpskerk Huizum
Dorpskerk Huizum 47

Ida
Gerhardt

Onvervreemdbaar
Onvervreemdbaar 48

Jacobus
Q. Smink

Tongermolke yn blik
Tongermolke yn blik 49

Ilja Leonard
Pfeijffer

Hoofdstad
Hoofdstad 50

Hagar
Peeters

51

Ellen
Deckwitz

52

Eeltsje
Hettinga

53

Nyk de Vries

55