Wandel ook de poëzieroute

Download
de app
Koop
het boekje
Volg
op Facebook
Naar links Naar rechts

Arjan
Hut

Pace et Justitia

32 Nederlandse vertaling

Pace et Justitia

Op het oog ervaren wij hoe muren in golven
veranderen – luie geesten van water walsen
over plein en pace et justitia. Kopje onder
zal Onze Vader! Steen voor anker, zijn vijver wijd

en open voor de zomer. We spokevaren
achter plompe roze barricaden, melden ons
bij de receptie voor één duik in het nachthuis,
waar moeder zo uitvaren, liefkozen, schelden kon.

Geboren in Drachten in 1976, opgegroeid in Surhuisterveen. Heeft gestudeerd in Leeuwarden, aan de NHL, voor docent Engels en Fries. Woont nog altijd in Leeuwarden. Hij is een tijd lang werkzaam geweest bij Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum). Naast zijn bestaan als stadsdichter is hij redacteur en medeoprichter van DOAR, een podium voor jonge Friese talenten. Arjan Hut schrijft in het Fries, maar kan zijn gedichten goed vertalen naar het Nederlands. Die vertaling doet niets af aan de kwaliteit van de gedichten. Dat bleek al uit zijn deelname aan de theatertournee ‘Droom in Blauwe Regenjas’, waarin jonge Friese dichters zich presenteren.

Hut publiceerde voor het eerst in 2001 in de tijdschriften Hjir en Trotwaer. In 2004 verscheen het debuut ‘Nachtswimmers’ een bundel die over het algemeen goed werd ontvangen.

Hut (en Kuiper) schrijven gedichten die niet in het genre ‘lightverse’ vallen: het zijn gedichten met een ‘bite’ (vrij vertaald naar de recensie van Henk van der Veer. De gedichten zijn poëtisch en roepen vragen op. De beelden zijn af en toe surrealistisch, ze houden je in hun greep.

Over zichzelf zegt hij in zijn biografie:Tsjinwurdich is er troud en hat in dochter. Hy skriuwt út en troch wolris wat, dat fynt er moai wurk. Hy hâldt fan LP’ s, Twin Peaks en it lêzen fan fuotbalútslaggen yn de krante. Hy hat it mier oan skearen, reality-tv en waarme ice-tea.

Tap

Tik hier om de interactieve
kaart te activeren

 

De dichters


Colofon
steen

Colofon
Colofon 0

Albertina
Soepboer

Bus 54
Bus 54 1

Eddy
Evenhuis

Eindstation
Eindstation 2

Anne
Vegter

De middelen
De middelen 3

Remco
Campert

Ik wil wel
Ik wil wel 4

Pieter
Boskma

Het hoogste lied
Het hoogste lied 5

I.S.
Turgenev

uit: onderweg
uit: onderweg 6

Fedde
Schurer

Lit dan krûpe dat net gean doar
Lit dan krûpe dat net gean doar 7

W.F.
Hermans

Doodlopende straat
Doodlopende straat 8

Simon
Vestdijk

Kwijnende liefde
Kwijnende liefde 9

Piet
Paaltjens

XCVI
XCVI 10

Willem
Abma

Stêd
Stêd 11

Gerard
Reve

Boetpsalm
Boetpsalm 12

Rutger
Kopland

Een steen in Leeuwarden
Een steen in Leeuwarden 13

Obe
Postma

Prinsetún
Prinsetún 14

Martin
Veltman

Villanelle
Villanelle 15

Ester Naomi
Perquin

16

D. A.
Tamminga

Aed Levwerd
Aed Levwerd 17

C.
Buddingh

Blauwbilgorgel
Blauwbilgorgel 18

Judith
Herzberg

Planetarium te Franeker
Planetarium te Franeker 19

Michaël
Zeeman

Misericordia
Misericordia 20

Piter Jelles
Troelstra

Yn kringen leit it libben om ús hinne
Yn kringen leit it libben om ús hinne 21

Jean Pierre
Rawie

Spanjaardslaan
Spanjaardslaan 22

M.
Vasalis

Sub Finem
Sub Finem 23

Anne
Feddema

Selfportret
Selfportret 24

Tsjêbbe
Hettinga

Styx
Styx 25

Jan
Arends

Ik wil alleen maar weten wie ik ben
Ik wil alleen maar weten wie ik ben 26

Tiny
Mulder

Wurden
Wurden 27

Ed
Hoornik

Friesland
Friesland 28

Jan Jacob
Slauerhoff

Het einde
Het einde 29

Bertus
Aafjes

Schaatsenrijders
Schaatsenrijders 30

Theun
de Vries

Tiidspreuk
Tiidspreuk 31

Arjan
Hut

Pace et Justitia
Pace et Justitia 32

Leonard
Nolens

Bres
Bres 33

Sikke
Doele

Autosoasiologysk
Autosoasiologysk 34

Remco
Ekkers

Eerste woord
Eerste woord 35

Baukje
Wytsma

Ljouwert
Ljouwert 36

C.O.
Jellema

Notitie bij een Friese kerkmuur
Notitie bij een Friese kerkmuur 37

Kees
't Hart

Groet aan Leeuwarden
Groet aan Leeuwarden 38

Willem
Hussem

Zet het blauw
Zet het blauw 39

Tsead
Bruinja

It sizze oant it net mear jildt
It sizze oant it net mear jildt 40

Gerrit
Komrij

De dichter des vaderlands spreekt
De dichter des vaderlands spreekt 41

Koos
Hagen

De gelukkige klas
De gelukkige klas 42

Driek
van Wissen

Leerweg
Leerweg 43

Laozi

Tao Te Ching
Tao Te Ching 44

Martin
Bril

Kunst
Kunst 45

Nicolaas
Matsier

God van de drempel
God van de drempel 46

Atze
van Wieren

Dorpskerk Huizum
Dorpskerk Huizum 47

Ida
Gerhardt

Onvervreemdbaar
Onvervreemdbaar 48

Jacobus
Q. Smink

Tongermolke yn blik
Tongermolke yn blik 49

Ilja Leonard
Pfeijffer

Hoofdstad
Hoofdstad 50

Hagar
Peeters

51

Ellen
Deckwitz

52

Eeltsje
Hettinga

53

Nyk de Vries

55