Wandel ook de poëzieroute

Download
de app
Koop
het boekje
Volg
op Facebook

Contactgegevens

Stichting Poëzietableaus Leeuwarden
Fok 12
8441 BK Heerenveen

info@poezieroute.nl

Officiële naamgeving
Stichting Poëzietableau’s Burgemeester te Loo

RSIN nummer
815794344


Bestuur

Peter van Dijk
Liesbeth van Keimpema
Geart de Vries
Douwe Huitema
Peter de Haan

Het bestuur werd gedurende dit jaar opnieuw bijgestaan door mw. Hilde van der Iest, adviseur van de gemeente Leeuwarden.

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden? Stuur dan een e-mail t.a.v. de betreffende
persoon naar info@poezieroute.nl

voorzitter-penningmeester
secretaris
bestuurslid en redactiecommissie
bestuurslid en onderhoudscommissie
bestuurslid en redactiecommissie


Beloningsbeleid

De bestuursleden worden niet bezoldigd; de stichting houdt een administratie bij van de door de stichting verstrekte onkostenvergoedingen.


Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het tot stand brengen en in standhouden van poëzietableau’s in de gemeente Leeuwarden, stenen in het plaveisel van de gemeente Leeuwarden waarin gedichten zijn aangebracht. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Activiteiten

  1. het plaatsen van een groot aantal stenen tableau’s, waarin gedichten zijn aangebracht, op verschillende plaatsen in de stad Leeuwarden in plaveisel en trottoirs en wel op zodanige wijze dat een wandeling langs de stenen op een unieke wijze een goed beeld geeft van de stad Leeuwarden en haar schoonheid;
  2. het in standhouden en onderhouden van bovengemelde tableau’s;
  3. de technische en artistieke uitwerking van het vorenstaande;
  4. het bevorderen van de poëzie, onder meer door het geven van opdrachten tot nieuwe gedichten.

Financiële verantwoording