Evacuatiesteen onthuld

25 april 2021

Op 24 april werd na een indrukwekkend programma in de Bonifatiuskerk de 58e steen van de Poëzieroute onthuld. De steen is gewijd aan de evacuatie van duizenden Roermondenaren in de winter van 1945 naar Friesland waar ze een warm welkom ontvingen bij vele Friese gastgezinnen. Meity Völke uit Roermond, winnares van de Turing gedichtenwedstrijd 2019, schreef het gedicht ‘In de verre huizen’ voor deze gelegenheid. De steen werd onthuld door CdK Arno Brok en loco-burgemeester Angely Waajen van Roermond. Op de foto worden beide geflankeerd door dichteres Meity Völke (m).

Poëziesteen voor bestuurslid Geart de Vries

5 maart 2021

Ons bestuurslid Geart de Vries nam op 4 maart afscheid als directeur van Historisch Centrum Leeuwarden. Ter gelegenheid daarvan en als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor het literaire klimaat in Leeuwarden kreeg Geart zijn ‘eigen’ steen. Het 56e tableau in onze route. Op de steen, gelegen bij de entree van HCL, prijkt het gedicht De Butterhoek van Pier Boorsma.