Bestuur inventariseert route

Om de route voor 2018 in perfecte staat te krijgen heeft het bestuur een controleronde gelopen. Beschadigde en ontbrekende stenen ivm werkzaamheden werden geïnventariseerd, onleesbare stenen schoongemaakt en plannen gemaakt voor nieuwe initiatieven.